65 YAŞ KARTI BAŞVURU BİLGİLENDİRME

Kimler 65 Yaş Kartı Alabilir?

65 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanabileceği seyahat kartıdır. 4/03/2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” doğrultusunda 65 yaş ve üzeri kişiler İdaremizden alacakları seyahat kartı ve ya Nüfus Cüzdanıyla şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

65 Yaş Kartı alacak vatandaşlarımız başvuruları;
  • www.eshot.gov.tr internet adresi üzerinden ya da
  • 1 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş) ve Nüfus cüzdanı aslı ile Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü'nde yapılır.
  • 65 yaş kartları ücretsiz olarak verilir.
  • Vize işlemi yapılmaz.
  • Şahsen başvurularda kart teslimi 15 dakikada Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü'nden yapılır.
  • İnternet başvurularında ise kart teslimi 1 iş günü sonra  Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü'nden yapılır.
  • Yapılan işlemlerde kart sahibine ait Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.
KARTLARIN ZAYİ EDİLMESİ,ÇALINMASI VE YIPRANMASI DURUMLARINDA

Kartların çalınması ve zayi olması durumunda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne şahsen gelerek ya da 0 232 320 0 320 ve 0 232 293 53 49 numaralı telefonlara bildirimde bulunulması ve kartın kullanıma kapatılmasının sağlanmasından kart sahibi sorumludur. 

Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.


3 ay içerisinde teslim alınmayan kartlar imha edilir. Tekrar talep edilmesi halinde bedeli karşılığı yeni kart düzenlenir.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.