BAŞVURU DURUMU

Öğretmen, öğrenci ve başvuru durumlarını ve sonuçlarını (basılmış, resminden dolayı problemli vb.) aşağıdaki menüden T.C. Kimlik No ve Güvenlik Kodunu girerek sorgulayabilirsiniz.

CAPTCHA
Güvenlik kodunu yenileGüvenlik kodunu oku
 

İLK KART BAŞVURUSUNDA KART TESLİMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

Öğrenciler için :
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin öğrenci haklarından faydalanıp faydalanmadığı ilgili kurumların bilgi paylaşım sistemlerinden sorgulama yapılarak kaydı bulunan öğrencinin başvurusu alınır. Herhangi bir nedenden dolayı sorgulama yapılamadığı takdirde okuldan alınacak öğrenci belgesi aslı ile kart başvuru merkezlerine şahsen başvuru yapılması gerekir.
 
Öğretmenler için:
a) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri veritabanından alınan imzalı ve onaylı "Görev Yeri Belgesi",
b) Diğer Bakanlıklara bağlı okullarda görev yapan öğretmenler için; okul tarafından yazılan talep yazısı ve Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeli olduğunu gösterir personel hareket onayı.

 

Not : Şahsen ve internet ön başvuru yapan başvuru sahiplerine, kart başvuru merkezlerine gitmeleri halinde 10 dakikada kart teslimi  yapılır.
Y
apılan işlemlerde kart sahibine ait Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

60 ve 65 Yaş için;

• Kart basımı tamamlanan kartlar, sahipleri veya kanuni temsilcilerine görevli personele kimlik ibraz etmek koşuluyla  kart başvuru merkezlerinden teslim edilir.

Kartlar kart sahipleri veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.