Tüik Kartı

Tüik Kartı

TÜİK KARTI

Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personeli görevleri süresince şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanır. 
10/11/2005 tarih ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49 uncu maddesi uyarınca sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personeli görevleri süresince şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanır.
Başvuruda istenen evraklar 
a) Kurum talep yazısı,
b) Son altı ay  içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
c) Nüfus cüzdanı aslı, 

KART TESLİMİ
Şahsen başvurularda kart teslimi 10 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar teslim tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir. 

Kartlar Resmi tatil günleri hariç 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında 07:00-21:00 saatleri arasında, 16 Ekim-14 Mayıs tarihleri arasında ise 07:00-20:00 saatleri arasında geçerlidir. 

Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Kart Bedeli : 20 TL
Kart Yenileme Bedeli(çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 40 TL
TÜİK kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM
 
KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
Kurumla yapılan yazışmalar sonucu kartların güncelliği sağlanır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine başvuru
 yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti  alınır. 

        İstenilen Evraklar;
  • Kurum talep yazısı
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Nüfus cüzdan aslı

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında
Konak Kart Başvuru Merkezine başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre  ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir.

       İstenilen Evraklar;
  • Kurum talep yazısı
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Nüfus cüzdan aslı