ŞEHİT YAKINI, GAZİ/GAZİ YAKINI, VAZİFE MALULÜ/YAKINI KARTI

ŞEHİT YAKINI, GAZİ/GAZİ YAKINI, VAZİFE MALULÜ/YAKINI KARTI

ŞEHİT YAKINI, GAZİ/GAZİ YAKINI, VAZİFE MALULÜ/YAKINI KARTI

4736 Sayılı Kanun ve “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” nin Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen kişilere  Şehit Yakını, Gazi/Gazi Yakını, Vazife Malulü/Yakını Kartı düzenlenerek şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmaları sağlanır.
1) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
2) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;
  • Hayatını kaybedenlerin,
  • Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
  • Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
  • Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin,kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
3) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında;
  • Hayatını kaybedenlerin,
  • Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
  • Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
  • Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
4) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
Aşağıdaki başvuru bürolarından müracaat yapılır. 
- Konak
 Kart Başvuru Merkezi,
- Bostanlı Kart Başvuru Merkezi
- Fahrettin Altay Kart Başvuru Merkezi
- Bornova Kart Başvuru Merkezi,

- Üçyol Kart Başvuru Merkezi. 

Yapılan işlemlerde fotoğraflı bir kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

İstenilen Evraklar;
1. 
Kimlik belgesi aslı veya sureti,
2. Biyometrik fotoğraf,
3. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen seyahat kartı

 
İlk Müracaat Kart Bedeli : -ücretsiz-
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 40 TL 
Otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM
 
KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
Yapılacak sorgulama işleminde şehir içi toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz veya indirimli faydalanma hakkını kaybedenlerin veya vefat edenlerin kartları kullanıma kapatılır. 
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kartın yeniden düzenlenmesi ile ilgili işlemler internetten yapılamamaktadır. 
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında kart başvuru merkezlerine başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti alınır. 
Başvuru merkezlerinden yapılan başvurularda kart bedeli, online olarak kredi kartıyla veya Vakıflar Bankası şubelerinden yatırılarak ödenebilmekte, nakit olarak tahsilat yapılamamaktadır.

İstenilen Evraklar;
1. 
Kimlik belgesi aslı veya sureti,
2. Biyometrik fotoğraf,
3. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen seyahat kartı

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında kart başvuru merkezlerine başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir. 

İstenilen Evraklar;
1. 
Kimlik belgesi aslı veya sureti,
2. Biyometrik fotoğraf,
3. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen seyahat kartı

Başvuru Merkezleri:
- Konak Kart Başvuru Merkezi,
- Bostanlı Kart Başvuru Merkezi,
- Fahrettin Altay Kart Başvuru Merkezi,
- Bornova Kart Başvuru Merkezi,

- Üçyol Kart Başvuru Merkezi.