Zabıta Kartı

Zabıta Kartı

ZABITA KARTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel yararlanır.
24772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kadro ünvanı Zabıta olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyelerin bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur personel kurumumuzdan alacağı kartla Belediyeye bağlı şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
Başvurular Konak Kart Başvuru Merkezi’ne yapılmaktadır.

Başvuruda istenen evraklar;
a) Kurum talep yazısı,
b) Son maaş bordrosu,
c) Nüfus cüzdanı aslı,
d) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

KART TESLİMİ
Şahsen başvurularda kart teslimi 10 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar teslim tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir.

Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Kart Bedeli : 20 TL
Kart Yenileme Bedeli(çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 40 TL
Zabıta  kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM
 
KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
Kurumla yapılan yazışmalar sonucu kartların güncelliği sağlanır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine
 başvuru yapılır. 40  TL kart ücreti İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. tarafından tahsil edilir.

       İstenilen Evraklar;
        •  Kurum talep yazısı,
        •  Son maaş bordrosu,
        •  Nüfus cüzdanı aslı,
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

ARIZALANMASI HALİNDE;​
Arıza durumlarında
Konak Kart Başvuru Merkezine başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir.
Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalardan 20 TL kart ücreti 
İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;     
        • 
 Kurum talep yazısı,
        •  Son maaş bordrosu,
        •  Nüfus cüzdanı aslı,
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf