Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli (Polis) Kartı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli (Polis) Kartı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ (POLİS) KARTI

EHS Polis (Emniyet Hizmetleri Sınıfı) Kartı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin kullanabileceği Seyahat Kartıdır.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli (Polis, Çarşı ve mahalle Bekçileri) yararlanır.
BİREYSEL BAŞVURU
Konak Kart Başvuru Merkezine şahsen başvuru yapılır. 
 
Başvuruda istenen belgelerr;
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet adet biyometrik fotoğraf
  • Kurum Talep yazısı,
KART TESLİMİ
Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

Şahsen başvurularda kart teslimi 10 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.  
Kart Bedeli  : 20 TL 
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  : 40 TL
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM
 
KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.

 
Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda kartların güncelliği sağlanır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine
 başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti  alınır. 

        İstenilen Evraklar;
        •  Kurum talep yazısı
        •  Nüfus cüzdanı aslı,
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine
 başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanmayan arızalanmalardan ücret alınmaz. 

        İstenilen Evraklar;
        •  Kurum talep yazısı
        •  Nufus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf