Refakatçi İzmirim Kartı

Refakatçi İzmirim Kartı

ENGELLİ/REFAKATÇİ İZMİRİM KARTI

Sağlık Kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendilerine Engelli İzmirim Kartı% 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyenlerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat edecekleri refakatçilerine Refakatçi İzmirim Kartı düzenlenerek belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanmaları sağlanır.


 
Sağlık Kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları  ile % 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyenlerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat edecekleri refakatçileri belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.
Aşağıdaki başvuru bürolarından müracaat yapılır. 
- Konak 
Kart Başvuru Merkezi,
- Bostanlı Kart Başvuru Merkezi
- Fahrettin Altay Kart Başvuru Merkezi
- Bornova Kart Başvuru Merkezi,

- Üçyol Kart Başvuru Merkezi. 

Yapılan işlemlerde fotoğraflı bir kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

İstenilen Evraklar;
1-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.
2-Nüfus cüzdanı aslı.
3- Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı ya da aslı gibidir onaylı örneği
İlk Müracaat Kart Bedeli : -ücretsiz-
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 40 TL 
Otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere önce Engelli İzmirim Kartı, sonra Refakatçi İzmirim Kartı okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM
 
KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
 
Vize işlemi yapılmaz. Geçerlilik süresi belirtilen Engelli Sağlık Kurulu Raporlarındaki tarihe göre kartlar kullanıma kapatılır.

Sağlık Kurulu Raporlarının yenilenmesi halinde kart başvuru merkezlerine
 müracaat edilerek kartlardaki geçerlilik süresi uzatılır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kartın yeniden düzenlenmesi ile ilgili işlemler internetten yapılamamaktadır. 
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında kart başvuru merkezlerine başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti alınır. 
Başvuru merkezlerinden yapılan başvurularda kart bedeli, online olarak kredi kartıyla veya Vakıflar Bankası şubelerinden yatırılarak ödenebilmekte, nakit olarak tahsilat yapılamamaktadır.

İstenilen Evraklar;
1-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.
2-Nüfus cüzdanı aslı.
3- Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı ya da aslı gibidir onaylı örneği.


ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında kart başvuru merkezlerine başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir. 
 
İstenilen Evraklar;
1-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.
2-Nüfus cüzdanı aslı.
3- Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı ya da aslı gibidir onaylı örneği.


Başvuru Merkezleri:
- Konak Kart Başvuru Merkezi,
- Bostanlı Kart Başvuru Merkezi,
- Fahrettin Altay Kart Başvuru Merkezi,
- Bornova Kart Başvuru Merkezi,

- Üçyol Kart Başvuru Merkezi.