Er/Erbaş İzmirim Kartı

Er/Erbaş İzmirim Kartı

ER/ERBAŞ İZMİRİM KARTI

12/02/2020 tarih ve 05.184 sayılı Meclis Kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde görevli er/erbaşlara belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarından faydalanmaları için düzenlenen seyahat kartıdır.

26/06/2019 tarih ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin 1 nci fıkrası uyarınca muvazzaflık hizmetini bedelli olarak yerine getirenler hariç olmak üzere, erbaş ve er olanlara hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları için komutanlıkların talebi durumunda seyahat kartı verilir.
İlk Başvuru
Başvurular Konak Kart Başvuru Merkezi
’ne yapılır.
Er/Erbaş İzmirim kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur:
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf,
  • Kurum talep yazısı,

KART TESLİMİ
Kartlar teslim tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir. 

 
Kart Ücreti
Kart Bedeli: 20 TL (Bankaya yatırılması gerekmektedir.)
Er/Erbaş İzmirim  kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM
 
KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
 
Kartlar; askerlik terhis tarihinde kullanıma kapatılarak geçersiz olur.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti  alınır. 

        İstenilen Evraklar;
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
          Kurum talep yazısı
        
ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar ücretsiz olarak değiştirilmektedir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
          Kurum talep yazısı