Jandarma İzmirim Kartı

Jandarma İzmirim Kartı

JANDARMA İZMİRİM KARTI

09/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 08/05/2020 tarihli ve 2500 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 03/12/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2020 tarihli ve 3258 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesine göre “jandarma hizmetleri sınıfı personeli, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara” belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarından faydalanmaları için düzenlenen seyahat kartıdır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan VIII-Jandarma Hizmetleri Sınıfı “Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay, uzman jandarmaları kapsar.” şeklinde düzenlenmiştir. 
Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar yararlanır.

 
İlk Başvuru
Başvurular Konak Kart Başvuru Merkezi
’ne yapılır.
Jandarma İzmirim kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur:
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf,
  • Kurum talep yazısı,

KART TESLİMİ
Kartlar teslim tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir. 
Kart Ücreti
Kart Bedeli: 20 TL (Bankaya yatırılması gerekmektedir.)
Jandarma İzmirim  kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM
 
KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
İlgili komutanlıklar ile yapılan yazışmalar sonucunda kartların güncelliği sağlanır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti  alınır. 

        İstenilen Evraklar;
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
          Kurum talep yazısı
        
ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar ücretsiz olarak değiştirilmektedir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
          Kurum talep yazısı