Resmi Kurum Kartı

Resmi Kurum Kartı

RESMİ KURUM KARTI

6245 Sayılı Harcırah Kanununa  tabi Resmi Kurumlar da gezici olarak görev yapan memur personelin kullandığı kartlardır.  
6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 48 inci maddesi uyarınca, hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07:00-19:00 saatleri arasında memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere fiilen bu görevde çalışması şartıyla ve idaresinin talebi halinde toplu ulaşım kartı verilir. Belirtilen görevleri fiilen yapıp da kadrosu tutmayanlar için İlgili Bakanlık vizesi şartı aranır.
Başvurular Konak Kart Başvuru Merkezine yapılır.
Resmi kurum kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur:
  • Nüfus cüzdanı aslı,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
  • Kurum talep yazısı,
  • Kadro durumunu gösteren aslı gibidir onaylı personel hareket onayı veya son maaş bordrosu aslı.
  • Kadrosu tutmayıp, fiilen görev yapanlar için İlgili Bakanlık vize onayı.

KART TESLİMİ
Şahsen başvurularda kart teslimi 10 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar teslim tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir. 

Yapılan işlemlerde fotoğraflı bir kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Kart Bedeli : 20 TL
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 40 TL
Kurum Değişikliklerinde :10 TL
2022 Yılı için KDV Hariç Kullanım Bedeli (Aylık) : 154,00 TL
Resmi Kurum  kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM 

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
Resmi kurum kartlarına her yıl Ocak ayı sonuna kadar vize yapılır
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında
Konak Kart Başvuru Merkezine başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti  alınır. 

        İstenilen Evraklar;
        •  Nüfus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
          Kurum talep yazısı
     • Kadro durumunu gösteren aslı gibi onaylı hareket onayı veya son maaş bordrosu aslı
        •  Kadrosu tutmayıp, fiilen görev yapanlar için İlgili Bakanlık vize onayı

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Konak K
art Başvuru Merkezine başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Nüfus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
          Kurum talep yazısı
      Kadro durumunu gösteren aslı gibi onaylı hareket onayı veya son maaş bordrosu aslı
       •  Kadrosu tutmayıp, fiilen görev yapanlar için İlgili Bakanlık vize onayı