Personel Ulaşım Kartları

Personel Ulaşım Kartları

PERSONEL ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurumları tarafından kullanım bedelinin ödenmesi halinde Personel Ulaşım Kartı (aylık kart) verilir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurumları tarafından kullanım bedelinin ödenmesi halinde Personel Ulaşım Kartı (aylık kart) verilir. 
Başvurular Konak Kart Başvuru Merkezi’ne yapılır.
Personel Ulaşım Kartı Kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Kurum talep yazısı,
b) Nüfus cüzdanı aslı,
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
d) Aylık kullanım bedeli peşin alındıktan sonra kart basılır.

KART TESLİMİ
Şahsen başvurularda kart teslimi 10 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar teslim tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir.

NOT: İlgili idareler, her ay her ne sebeple olursa olsun işten ayrılan  personelinin ve kartını kullanmaya devam edecek personelinin isim listesini kurumumuza bildirmek  ve  aylık kullanım bedelini yatırmak zorundadır.

Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Personel Ulaşım Kartı Kullanım Bedeli
Aylık kullanım bedeli    : 395,20 TL 
Kart Bedeli                   :   20,00 TL 
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  : 40 TL 
Aylık 104 Kontör olmak üzere yıllık 1248 kontör yüklenir. Tahsilatı aylık olarak yapılır. Aylık kontör aşıldığında aşılan miktar idaresinden tahsil edilir.

Memur Personel Ulaşım Kartı Kullanım Bedeli
Aylık kullanım bedeli    : 334,40 TL 
Kart Bedeli                   :   20,00 TL 
Kart Yenileme Bedeli(çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  : 40 TL 
Aylık 88 Kontör olmak üzere yıllık 1056 kontör yüklenir. Tahsilatı aylık olarak yapılır. Aylık kontör aşıldığında aşılan miktar idaresinden tahsil edilir.

Personel Ulaşım Kartı Aylık Kullanım Bedeli İade Edilmez.
Personel Ulaşım Kartı kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM
 
KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
 
Personel ulaşım kartlarına her yıl Aralık ayı sonuna kadar belirlenen yıllık kullanım sayısı yüklenir. Yıl içerisinde oluşan taleplerde ise karta yıl içerisinde belirlenen kullanım sayısının kalan ay bazına düşen miktarı kadar dolum yapılır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine
 başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti  alınır. 

        İstenilen Evraklar;
        •  Nüfus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 
ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Konak Kart Başvuru Merkezine
 başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Nüfus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf