Çocuk İzmirim Kart

Çocuk İzmirim Kart

ÇOCUK İZMİRİM KART

08/07/2019 tarih ve 05.540 Sayılı İBB Meclisi Kararı ile İzmir ili içerisinde, 0-5 yaş (0-60 ay) arası çocuğu bulunan ailelerin çocukları ile birlikte sosyal hayatta daha aktif olarak yer alması için, aileye ait olacak şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere ve 0-5 yaş arasında olan çocuk yanında iken kullanabileceği indirimli ulaşım kartıdır.
İzmir ili içerisinde 0-5 yaş (0-60 ay) arası çocuğu bulunup, sosyal yardım alan aileler yararlanır.

https://www.izmir.bel.tr/tr/CocukIzmirimKart linkinden kart başvuru hakkı sorgulaması yapılabilir. 
Sosyal Yardım Envanterine kayıtlı olup ayni ve nakdi destek alan kişiler Konak Kart Başvuru Merkezine, kimlik ve fotoğraf ile müracaat etmek suretiyle kart başvurusu yapılır.
Çocuk İzmirim Kartları ücretsiz olarak verilmektedir.

Aylık 10 kontör yüklenir. Kontör yüklemesi aylık olarak yapılır. 
Çocuk İzmirim Kartları otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM / HATALI KULLANIM

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ
Kartların çalınması ve zayi olması durumunda kart başvuru merkezlerine şahsen gelerek ya da 0850 209 35 35 numaralı telefona bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek  ilk kez tespit edilmesi halinde 2 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 4 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 6 ay süre ile kişiselleştirilmiş İzmirim Kartı kullanıma kapatılır ve bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmez. Bu sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart kullanıma açılır.
 
Vize işlemi yapılmaz, Çocuk 5 yaşını doldurduktan sonra kart kullanıma kapatılır. 
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında kart başvuru merkezlerine başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 40 TL kart ücreti  alınır. 
         İstenilen Evraklar;
        • Nüfus cüzdanının aslı
        • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
 
ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında kart başvuru merkezlerine başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir. 
 
         İstenilen Evraklar;
        • Nüfus cüzdanının aslı
        • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf


Başvuru Merkezleri:
- Konak Kart Başvuru Merkezi,
- Bostanlı Kart Başvuru Merkezi,
- Fahrettin Altay Kart Başvuru Merkezi,
- Bornova Kart Başvuru Merkezi,
- Üçyol Kart Başvuru Merkezi.